Klachtenregeling

De klachtenregeling van Achterhoek VO is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de mentor of afdelingsleider of uiteindelijk de directeur/rector.

Om klachten op een goede wijze af te handelen, beschikt elke school over interne vertrouwenspersonen. Zij gaan na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat er een klacht ingediend moet/kan worden. De interne vertrouwenspersoon kan helpen om de klacht op de juiste plaats te deponeren en kan begeleiden bij gesprekken. De interne vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht om.

Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, verwijst de interne vertrouwenspersoon door naar een externe vertrouwenspersoon. De twee externe vertrouwenspersonen van Achterhoek VO zijn Nicoline Broekhuis (n.broekhuis@outlook.com) en Paul Kanters (p.kanters@hccnet.nl).

 
Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
 

Downloads

Om de website van Achterhoek VO goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ga verder »