Organisatiestructuur

Achterhoek VO is als samenwerkingsstichting het bevoegd gezag van de scholen. De uitoefening van dit gezag berust bij het bestuur. De raad van toezicht functioneert als intern toezichthouder. De stichting past de “code goed bestuur” toe of legt het uit, wanneer zij dat om goede redenen niet doet.

 

Bij het ontwikkelen van gemeenschappelijk en bovenschools beleid is de directieraad een belangrijk overleg- en adviesorgaan van het bestuur. Dit beleid bereiden we zo veel mogelijk voor door de inzet van beleidsgroepen onder leiding van een eindverantwoordelijke rector of directeur. In de besluitvorming streven we een optimaal draagvlak na.

 

De personeels-, salaris- en financiële administratie wordt uitgevoerd door CABO. Daarboven fungeert een bestuurlijke advies- en beleidsdienst van beperkte omvang.

 

De gemeenten Berkelland, Doetinchem, Winterswijk en Zutphen hebben, vanwege hun verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het openbaar onderwijs, een toezichthoudende rol op hoofdlijnen. Een intergemeentelijke toezichtcommissie, bestaande uit de onderwijswethouders, komt hiervoor twee maal per jaar bijeen met het bestuur.

 

Managementstatuut Achterhoek VO

Het managementstatuut  van Achterhoek VO heeft betrekking op de relatie tussen het bestuur en de rectoren/directeuren van de scholen en de directeur bedrijfsvoering. De relatie van de raad van toezicht en het bestuur valt niet onder het managementstatuut, maar is geregeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en in de stichtingsstatuten.

 

Downloads

 

Organogram

In schema ziet de verantwoordelijkheidsstructuur er als volgt uit:­

Organogram

Om de website van Achterhoek VO goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ga verder »