Raad van toezicht

De raad van toezicht baseert zich bij het inrichten van het toezicht op de Code Goed Onderwijsbestuur.

 

Samenstelling
De statuten waarborgen dat de diversiteit van onze samenwerkingsstichting ook in de samenstelling van de raad van toezicht zichtbaar is. Alle toezichthouders onderschrijven de grondslag van de stichting en daarmee van alle scholen. Conform de statuten ziet bovendien één toezichthouder (de heer Van de Groep) specifiek toe op het openbare karakter van de openbare scholen, één toezichthouder (de heer Metzemaekers) op de identiteit van de rooms-katholieke scholen en één toezichthouder (mevrouw van Dongen) op de identiteit van de protestants-christelijke scholen. 

 

De heer Van de Groep is op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad lid van de raad. Betrokkene functioneert binnen de raad van toezicht evenwel zonder last of ruggespraak.

 

Downloads

J.H.L.M. (Hans) Metzemaekers

Voorzitter raad van toezicht

 

Beroep: bestuurder Azora

 

M.C. (Masja) van Dongen

Lid raad van toezicht

 

Beroep: accountant

 

J.O. (Onno) van de Groep

Lid raad van toezicht

 

Beroep: docent Graafschap College

 

J. (Joke) Hubert

Lid raad van toezicht

 

Beroep: bestuurslid VTOI

 

A.M. (Ada) Jongkamp

lid raad van toezicht

 

Beroep: zelfstandig organisatiecoach

 

Mevr. H.R. (Jet) de Lange

Lid raad van toezicht

 

Beroep: bestuurssecretaris

 

J. (Jurgen) Rutgers

Lid raad van toezicht

 

Beroep: eigenaar van BeSite Group BV

 

Om de website van Achterhoek VO goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ga verder »