Nieuws

 

Achterhoek VO presenteert twee nieuwe scholen in Doetinchem

De medewerkers van het Ludger College, het Rietveld Lyceum en het Ulenhofcollege kregen op 9 oktober een primeur: de presentatie van de namen van de twee nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs in Doetinchem. De namen Houtkamp College en Panora Lyceum verschenen op een groot scherm in de aula van het Ludger College. Louise Beernink en Paddy Harbers, rectoren van de toekomstige nieuwe scholen, lichtten de namen toe. De nieuwe scholen ontvangen in het schooljaar 2020/2021 hun eerste brugklasleerlingen.

 

Panora en Houtkamp
 
 
 
Houtkamp College en Panora Lyceum openen in 2020 de deuren
 
Henk van der Esch, bestuursvoorzitter van Achterhoek VO, zag al tien jaar geleden dat er door de aanstaande krimp geen ruimte meer zou zijn voor drie mavo-havo-vwo-scholen in Doetinchem. Het aantal leerlingen in de regio daalt tot 2030 met meer dan dertig procent. Het bestuur besloot daarom om twee nieuwe scholen te gaan stichten waar het beste van de drie huidige scholen in terugkomt én waar plaats is voor vernieuwing. Ook de huidige drie scholen zullen zich de komende jaren nog volop blijven ontwikkelen. 
 
Zorgvuldig proces
 
Henk van der Esch licht het proces toe: “In 2008 waren we ons al bewust van de forse leerlingendaling in de Achterhoek. Daarna is in 2011 Achterhoek VO ontstaan; Eén van onze speerpunten was en is het anticiperen op de krimp. In dat licht vroegen we ons af of we de drie scholen ten koste van alles moesten handhaven óf dat we een nieuwe weg zouden inslaan.” Dat laatste bleek na grondig onderzoek de enig verantwoorde optie. “Doordat we nu twee compleet nieuwe scholen ontwikkelen, waarin we de kracht van de drie bestaande terug laten komen, hebben we een geweldige mogelijkheid om toekomstbestendig én kwalitatief goed voortgezet onderwijs neer te zetten.  We kunnen in de nieuwe scholen nóg beter rekening houden met het individu en meer persoonlijke leerroutes aanbieden. Dat geeft een andere dynamiek aan onderwijs”, aldus Van der Esch.
  
Twee sterke scholen
 
De onderwijsprofielen van de twee nieuwe scholen zijn door docenten ontwikkeld en getoetst bij onder andere leerlingen, ouders, het basisonderwijs en andere vertegenwoordigers uit de samenleving.  
 
De naam Houtkamp College is gebaseerd op de Doetinchemse Houtkamphal. Louise Beernink, rector van deze school in oprichting, vertelt: “Dit iconische pand met het omliggende terrein was in de regio hét symbool van ondernemerschap, interactie, vertier, multifunctionaliteit, bedrijvigheid en handel. Een centrale plek waar de groei en bloei van de stad Doetinchem mede tot stand kwam. Diezelfde spirit wordt voelbaar in het Houtkamp College en komt tot uiting in de onderwijskundige uitgangspunten”: 
 
• multidisciplinair samenwerken (samenwerking tussen de schoolvakken);
• ondernemend en initiatiefrijk leren;
• persoonlijk leren;
• coaching van leerlingen.   
 
De boog in het logo verwijst naar de vroegere Houtkamphal en de gestileerde vingerafdruk staat symbool voor de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit.  
 
De naam van het Panora Lyceum is afgeleid van het woord panorama. Leerlingen vormen vanuit een breed (panoramisch) perspectief een mening over wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Ze leren praktische kennis en vaardigheden in relatie tot de bruikbaarheid ervan in de samenleving. Paddy Harbers, rector van deze school in oprichting, vertelt: “De school heeft een ‘wereldwijze’ kijk op onderwijs en laat leerlingen buiten kaders en grenzen denken. Nieuwsgierig zijn naar het onbekende vormt de opstap naar wereldburgerschap. Het Panora Lyceum staat voor een inspirerende ontdekkingstocht naar eigen visie, talenten en mogelijkheden. Het panoramisch perspectief loopt als een rode draad door de onderwijskundige uitgangspunten.”:
 
• maatschappelijk betrokken leren;
• internationaal gericht;
• thema’s nieuwsgierig, onderzoekend en creatief benaderen;
• persoonlijke begeleiding. 
 
In het logo zie je een pinpoint die een Panora-leerling over de hele wereld achterlaat. Het logo verwijst naar de open, weidse blik en beeldt tevens een persoonlijk kompas uit.  
 
Wat betekent dit voor de aankomende brugklassers? 
Het Houtkamp College en Het Panora Lyceum ontvangen in het schooljaar 2020/2021 hun eerste brugklasleerlingen. De leerlingen van de huidige drie scholen én de brugklassers die in augustus 2019 starten, ronden hun schoolloopbaan af op het Ludger College, het Rietveld Lyceum of het Ulenhofcollege.  
 
Kijk voor alle actuele informatie op www.houtkampcollege.nl en www.panoralyceum.nl.  
 
 
 

 

Terug naar het overzicht

Om de website van Achterhoek VO goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ga verder »