Praktijkonderwijs Zutphen

Praktijkonderwijs Zutphen is een regionale school voor praktijkonderwijs en een van de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Zutphen.


De doelgroep van het Praktijkonderwijs Zutphen bestaat uit jongeren van 12 tot 18 jaar, voor wie het behalen van een diploma in het voorgezet onderwijs of een andere (start)kwalificatie voor de arbeidsmarkt vanwege hun leerproblematiek niet mogelijk is. Het Praktijkonderwijs Zutphen stimuleert haar leerlingen om zoveel mogelijk het beste uit hun persoonlijke capaciteiten en mogelijkheden te halen en hun wensen na te streven.

Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat, op hun eigen manier, te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger te zijn.

Om dit te kunnen, moeten leerlingen een aantal algemene competenties ontwikkelen en daarnaast een aantal specifieke; gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. Het onderwijs op het Praktijkonderwijs Zutphen gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerlingen.

 

Het Praktijkonderwijs Zutphen bereidt haar leerlingen rechtstreeks voor op arbeid. Dat kan zijn op een reguliere arbeidsplek, in een beschermde werkplek of in combinatie met een vervolgopleiding bij het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Daarbij kijken wij bij het onderwijsaanbod echter verder dan ‘werken’ alleen. Het onderwijs op het Praktijkonderwijs Zutphen richt zich op de domeinen ‘werken’, ‘wonen’, ‘vrije tijd’ en ‘burgerschap’.

Een leerling die het Praktijkonderwijs Zutphen verlaat, weet dat hij binnen zijn mogelijkheden maximaal kennis heeft vergaard en competenties heeft ontwikkeld in het kader van het door hem gewenste beroepenveld. Hij heeft dit gedaan via een actieve deelname aan en invloed op zijn eigen leerroute. In de lessen wordt daarbij voortdurend rekening gehouden met zijn individuele mogelijkheden en capaciteiten.

 

Praktijkonderwijs Zutphen biedt 7 richtingen aan, te weten:
Groen, Detail, Magazijn, Horeca, Techniek, Facilitair en Bouw.

Praktijkonderwijs Zutphen

 

Paulus Potterstraat 12 a

7204 CV Zutphen

 

T 0575 - 515 982

info@praktijkonderwijszutphen.nl

 

https://www.praktijkonderwijszutphen.nl

Om de website van Achterhoek VO goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ga verder »