Arbeidsvoorwaarden

De onderwijskwaliteit wordt in zeer grote mate bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. Als goed werkgever heeft Achterhoek VO er baat bij dat de medewerkers zich kunnen ontplooien tot professionele en gemotiveerde teamplayers die zich sterk bewust zijn van hun voorbeeldrol voor de leerlingen, die trots zijn op hun werk en openstaan voor feedback. Regelmatig wordt op schoolniveau via tevredenheidsenquêtes, functionerings- en/of ontwikkelingsgesprekken nagegaan in hoeverre hiervan sprake is.

 

Op alle medewerkers van Achterhoek VO is de CAO VO 2016-2017 van toepassing. Daarnaast kent Achterhoek VO aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Medewerkers van Achterhoek VO kunnen de secundaire arbeidsvoorwaarden downloaden via het intranet.

 

CAO VO

De huidige cao loopt af op 1 oktober 2017. Sociale partners hebben de CAO VO 2016-2017 niet opgezegd dus wordt deze in beginsel stilzwijgend met een jaar verlengd. De huidige afspraken in de cao blijven daarmee ook na 1 oktober van kracht.

Hoewel de huidige CAO VO wordt verlengd, hebben de sociale partners de wens uitgesproken om in een kort tijdsbestek tot een nieuwe cao te komen. Inmiddels heeft er een eerste formele bijeenkomst met de sociale partners plaats gevonden.

 

Downloads

Om de website van Achterhoek VO goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ga verder »